ΝΕΑ | 2016
4.3.2016

Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή τριών Φ/Β Σταθμών, συνολικής ισχύος 15MWp, στο Ηνωμένο Βασίλειο


Η εταιρεία μας ανακοίνωσε την υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή τριών Φ/Β Σταθμών, συνολικής ισχύος 15MWp, στη Βορειοανατολική Αγγλία.