ΕΡΓΑ | Ιταλία | Διασυνδεδεμένα

Borgo Sabotino, Latina Ιταλία - 11,00 MWp

  Φ/Β Σταθμός 11,00 MWp στo Borgo Sabotino Ιταλίας

  Ισχύς Σταθμού:
  11,00 MWp
  Φ/Β Πλαίσια: Sinco Solar
  Αντιστροφείς:
  SMA
  Βάσεις στήριξης: Σταθερές Βάσεις
  Χρόνος υλοποίησης: 4 μήνες
  Σύνδεση με δίκτυο: 25/11/2011
  Ιδιοκτήτης: Volteo Energie SpA (Kinexia SpA)