ΕΡΓΑ | Ιταλία | Διασυνδεδεμένα

Aprilia, Ιταλία - 8,00 MWp

  Φ/Β Σταθμός 8,00 MWp στην Aprilia Ιταλίας

  Ισχύς Σταθμού:
  8,00 MWp
  Φ/Β Πλαίσια:
  STP 280-24/Vd, Suntech Power
  Αντιστροφείς:
   SMA
  Βάσεις στήριξης: Σταθερές Βάσεις
  Σύστημα Διαχείρισης:
  IFMS
  Χρόνος υλοποίησης:
  5 μήνες
  Ιδιοκτήτης: AES Sole Italia SrL  
  Σύνδεση με δίκτυο: 22/8/2011