ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ | Εν συντομία

Εν συντομία

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, στην προμήθεια εξοπλισμού, στην κατασκευή αλλά και στη συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, δρώντας ως EPC Contractor.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 με κύριο στόχο την κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Έναυσμα αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε ο Ν. 2773/99 που προέβλεπε την σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθορίζοντας το βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο της νέας απελευθερωμένης αγοράς, σύμφωνα με την Οδηγία 96/92 της Ε.Ε.

Σήμερα, η εταιρεία μας είναι μέλος του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μιας ισχυρής επιχειρηματικής μονάδας διαχείρισης έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης γης και της ενέργειας.

Συνδυάζοντας 15 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των ΑΠΕ και την αξιοπιστία που προσδίδει ο κατασκευαστικός όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η  εταιρεία μας βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης έργων που η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα ξεπεράσει τα 560 ΜWp μέχρι το τέλος του 2014, αποτελώντας μία από τις πιο επιτυχημένες και καλά οργανωμένες ελληνικές εταιρείες στο ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της ηλιακής ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαική και Αμερικανική Ήπειρο.

Η εταιρεία μας έχει εγκατασταθεί με επιτυχία στην ενεργειακή αγορά των ΗΠΑ, του Παναμά και της Χιλής, ενώ δραστηριοποιείται ήδη στην Ιταλία, στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία όπου έχει εγκαταστήσει Φ/Β Σταθμούς συνολικής ισχύος άνω των 100 MW.