ΕΡΓΑ | Ελλάδα | Διασυνδεδεμένα | 2011

Σπάτα, Αττική (ΑΙΑ) - 8,05 MWp

  Φ/Β Σταθμός 8,05 MWp στα Σπάτα, Ν. Αττικής

  Ισχύς Σταθμού:
  8,05 ΜWp
  Φ/Β Πλαίσια:
  STP 280-24/Vd, Suntech Power
  Αντιστροφείς:
  SMA SC 630CP
  Βάσεις στήριξης:
  Σταθερές Βάσεις
  Χρόνος υλοποίησης:
   
  5 μήνες
  Σύνδεση με δίκτυο: 3/6/2011
  Ιδιοκτήτης: Athens International Airport