ΕΡΓΑ | Ελλάδα | Διασυνδεδεμένα | 2011

Πολυδάμαντας, Λάρισα - 9,99 MWp

  Φ/Β Σταθμός 9,99 MWp στον Πολυδάμαντα, Ν. Λάρισας

  Ισχύς Σταθμού:
  9,99 MWp
  Φ/Β Πλαίσια:
  YL 230 & YL 235 & YL 240, Yingli Solar
  Αντιστροφείς:
  15 SMA SC 630 HV
  Βάσεις στήριξης: Alumil Solar
  Σύστημα Διαχείρισης:
  IFMS
  Χρόνος υλοποίησης:
  6 μήνες
  Σύνδεση με δίκτυο:
  23/2/2011
  Ιδιοκτήτης:
  Selected Volt Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία